Kommunisme

Frå Wikiquote
Gå til: navigering, søk

Kommunisme er eit revolusjonært, sosialistisk styresett inspirert av tenkjaren Karl Marx. Det var særleg viktig i Sovjetunionen, Aust-Europa, Kina og fleire land i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Communauté silhouette modif.jpg

«Det er mange menneske i verda som ikkje heilt forstår, eller seier dei ikkje gjer det, kva som er den store skilnaden mellom den frie verda og den kommunistiske verda. Lat dei koma til Berlin. Der er nokon som seier at kommunismen er framtidsbølgja. Lat dei koma til Berlin. Og det er nokon som seier, i Europa og andre stader, at me kan samarbeida med kommunistane. Lat dei koma til Berlin. Og det finst til og med nokre få som seier at det er sant at kommunismen er eit vondt system, men det tillet oss økonomisk framgang. Lasst sie nach Berlin kommen. Lat dei koma til Berlin.»   John F. Kennedy