Theodore Roosevelt

Frå Wikiquote
Gå til: navigering, søk
Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt var den 26. presidenten av USA.

Communauté silhouette modif.jpg

«Tal varleg og ha med deg ein stor stokk, du vil nå langt.»

Communauté silhouette modif.jpg

«Anarkisten er ein fiende av menneskja, ein fiende av alle, og hans form for kriminalitet er verre enn noko anna. Ingen innvandrar skal få koma til våre kystar om han er ein anarkist; og ikkje noko skrift, gjeve ut her eller utanlands, burde vera tillete å setta i omløp om det spreier anarkistiske haldningar.»

Communauté silhouette modif.jpg

«Å sløsa med, å øydeleggja naturressursane våre, å flå og utarma landet i staden for å bruka det, vil føra til at me i borna våre si tid undergrev den same rikdommen som me retteleg burde overføra til dei forauka og utvikla.»