Ytringsfridom

Frå Wikiquote
Gå til: navigering, søk


Communauté silhouette modif.jpg

«Eg er ueinig i det du seier, men vil forsvara med livet retten din til å seia det.» (Tillagt VoltaireEvelyn Beatrice Hall

Communauté silhouette modif.jpg

«Anarkisten er ein fiende av menneskja, ein fiende av alle, og hans form for kriminalitet er verre enn noko anna. Ingen innvandrar skal få koma til våre kystar om han er ein anarkist; og ikkje noko skrift, gjeve ut her eller utanlands, burde vera tillete å setta i omløp om det spreier anarkistiske haldningar.»   Theodore Roosevelt

Communauté silhouette modif.jpg

«Goebbels var for ytringsfridom for syn han likte. Det var Stalin òg. Viss du er for ytringsfridom, er du for ytringsfridom for nett dei syna du hatar. Elles er du ikkje for ytringsfridom.»   Noam Chomsky

Communauté silhouette modif.jpg

«Alle skal ha meinings- og ytringsfridom. Denne retten gjeld fridom til å ha meiningar utan innblanding, til å søkje, ta imot og gjere kjent opplysningar og idear gjennom alle dei informasjonskanalar som finst, og på tvers av alle grenser.»