Hopp til innhald

Geografi

Frå WikiquoteGeografiTeke frå Til ettertanke

Informasjon
Opphav: Rolf Jacobsen

Kjelde:«Nord» (dikt)
Opphavleg mål: Bokmål

Stikkord
Noreg
nord
lengd
geografi
land

Det er langt dette landet.
Det meste er nord.

Satellittbilde av eit snøkledd Noreg i februar 2003.


Det er langt dette landet.
Det meste er nord.

  Rolf Jacobsen