Hopp til innhald

Men fullt tykjest me ikkje ha gjort Rett for Live vaart, utan me fær gjort noko som varer.

Frå Wikiquote


Teke frå Den burtkomne Faderen på Wikikilden
Opphavleg tekst:
«Men fullt tykjest me ikkje ha gjort Rett for Live vaart, utan me fær gjort noko som varer. Me byggjer Kongerike og Pyramidar og Babelstaarn; me finn nye Land, nye Gogner, nye Truer og Tankeformer. Me vil i desse vaare Verk leva til alle Tider; daa fyrst er me fornøgde med Live vaart.»

Informasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:Den burtkomne Faderen (roman)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1899

Stikkord
livet
ettermæle
pyramidar
Babels tårn
livsverk
«Men fullt tykkjest me ikkje ha gjort rett for livet vårt, utan me fær gjort noko som varer. Me byggjer kongerike og pyramidar og babelstårn; me finn nye land, nye innretningar, nye truer og tankeformer. Me vil i desse våre verk leva til alle tider; då fyrst er me fornøgde med livet vårt.»
«Men fullt tykkjest me ikkje ha gjort rett for livet vårt, utan me fær gjort noko som varer. Me byggjer kongerike og pyramidar og babelstårn; me finn nye land, nye innretningar, nye truer og tankeformer. Me vil i desse våre verk leva til alle tider; då fyrst er me fornøgde med livet vårt.»   Arne Garborg