Andre verdskrigen

Frå Wikiquote
Gå til: navigering, søk
Tyske krigsfangar i Aachen ved slutten av krigen.

Andre verdskrigen var ei verdsomspennande militærkonflikt som varte frå 1931 i Asia og 1939 i Europa, fram til 1945.


Teke frå Halldis Moren Vesaas på Nynorsk Wikipedia

Informasjon
Opphav: Halldis Moren Vesaas

Kjelde:«Ein kveld av krigen» (dikt)
Tung tids tale (diktsamling)
År: 1945

Stikkord
gråt
tap
ende
barn
blod
krig
andre verdskrigen
hagar
framtid
optimisme

Eg vil ikkje gråte meir for alt det spilte blod.
Ein gong tok han slutt, også denne vonde dagen.
Eg vil sjå til borna mine, som har gått til ro,
siden vil eg grave litt i hagen.

Blåklokke med regndropar.


Communauté silhouette modif.jpg

Eg vil ikkje gråte meir for alt det spilte blod.
Ein gong tok han slutt, også denne vonde dagen.
Eg vil sjå til borna mine, som har gått til ro,
siden vil eg grave litt i hagen.

  Halldis Moren Vesaas


Opphavleg tekst:
«If we see that Germany is winning we ought to help Russia and if Russia is winning we ought to help Germany, and that way let them kill as many as possible, although I don't want to see Hitler victorious under any circumstances. Neither of them thinks anything of their pledged word.»

Omsett: Viss me ser at Tyskland vinn bør me hjelpa Russland og viss me ser at Russland vinn bør me hjelpa Tyskland, og slik la dei drepa så mange som mogleg, men eg ønsker ikkje at Hitler skal vinna i noko høve. Ingen av dei bryr seg døyten om kva dei har sverga.


Informasjon
Opphav: Harry S. Truman

Kjelde:New York Times (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1941
Periode: Andre verdskrigen

Stikkord
Tyskland
Russland
krig
strategi
balanse
«Viss me ser at Tyskland vinn bør me hjelpa Russland og viss me ser at Russland vinn bør me hjelpa Tyskland»
Vinnarar av andre verdskrigen: Attlee, Truman og Stalin frå Storbritannia, USA og Tyskland.


Communauté silhouette modif.jpg

«Viss me ser at Tyskland vinn bør me hjelpa Russland og viss me ser at Russland vinn bør me hjelpa Tyskland»   Harry S. Truman

  1. omdiriger Skulle me fortsetja denne kampen ville det ikkje bare leia til øydelegging og utvisking av den japanske nasjonen, men også til utviskinga av all menneskeleg sivilisasjon.