Identitet

Frå Wikiquote
Gå til: navigering, søk


Communauté silhouette modif.jpg

«Identitet kan seiast å vera eit av dei vanskelegaste orda i språket»   Thomas Hylland Eriksen

Communauté silhouette modif.jpg

«Eg har ikkje lyst til å velja mellom mine to identitetar. Ingen ønskjer å velja mellom sine to foreldre.»   Helga Pedersen

Communauté silhouette modif.jpg

«Ein person er ein person gjennom andre personar.»  Sørafrikansk ordtak

Communauté silhouette modif.jpg

«Bakgrunnen din skal ikkje vera det som bestemmer om du lukkast - anten du kjem frå Tana, Rana, Fana eller Ghana.»   Helga Pedersen

Communauté silhouette modif.jpg

«Sei meg kva du et, og eg skal seia deg kven du er.»   Jean Anthelme Brillat-Savarin

Communauté silhouette modif.jpg

«Kriminalitet er særs avslørande. Prøv å variera metodane dine som du vil, smaken din, vanane dine, sinnsstemminga di og sjela di blir avslørt gjennom handlingane dine.»   Agatha Christie

Communauté silhouette modif.jpg

«Maula Bakhsh, ein bonde, bur i Tamil Nadu og snakkar tamil. I Andhra Pradesh snakkar han telugu. I Bengal er språket hans bengali. Tenker me på ein slik muslim som eg har funne på namnet Maula Bakhsh til? Jinnah, Khaliquz Zaman, Maulana Azad, Aga Khan, M.C. Chagla og rajaen av Mehmudabad [...] var muslimar. Det var også Hakku, den gamle bestemora på heimstaden vår. Ho bed 5 gonger dagleg. Ho var så djupt rørt av ein av talane til Gandhi at ho sa namnet hans etter Allah og hans Profet. Ved 70 års alder sydde ho sitt eige likskrud i khadi, fordi ho ikkje ville kroppen hennar skulle innhyllast og bli gravlagd i eit utanlandsk klede. Så når folk diskuterer dei indiske muslimane lurer eg på kven dei meiner. Maula Baksh? Jinnah og venene hans? Eller Hakku?»   Khwaja Ahmad Abbas