Richard Feynman

Frå Wikiquote
Gå til: navigering, søk
Richard Feynman

Richard Phillips Feynman (1918-1988) var ein framtredande amerikansk fysikar og nobelprisvinnar.

Communauté silhouette modif.jpg

«Be sonen din stoppa å prøva å fylla hovudet ditt med vitskap — å fylla hjartet ditt med kjærleik er nok.»

Communauté silhouette modif.jpg

«Det eg ikkje kan skape, kan eg ikkje forstå.»

Communauté silhouette modif.jpg

«Gud blei oppfunnen for å forklara mysterium. Gud blir alltid oppfunnen for å forklara det du ikkje forstår.»

Communauté silhouette modif.jpg

«Ein diktar sa ein gong ‘Heile universet er i eit glas vin’. Me vil truleg aldri vita kva han meinte med det, for diktarar skriv ikkje for å bli forstått. Men det er sant at om me ser nøye nok på eit glas vin, ser me heile universet.»

Communauté silhouette modif.jpg

«Til dei som ikkje forstår matematikk er det vanskeleg å formidle den riktige kjensla av venleiken, den djupe venleiken, av naturen ... Viss du vil lære om naturen, og verdsette naturen, er det naudsynt å forstå det språket ho talar.»

Communauté silhouette modif.jpg

«Eg ikkje vite svaret. Eg er ikkje redd for å ikkje vite ting, for å vere fortapt i det gåtefulle universet utan formål — slik er det jo, så vidt eg kan sjå, kanskje. Det skremmer meg ikkje.»

Utan kjelde[endre]

  • «Fysikk er som sex: Ja, det kan gi praktiske resultat, men det er ikkje derfor vi gjer det.»
  • «Mathematics is not real, but it feels real. Where is this place?»
  • «Dei same likningane har dei same løysingane.» (Dvs. når du har løst eit matematisk problem, kan du bruke løysinga i ein annan fysisk sammenheng. Feynman var god til å omforme eit problem til eit han kunne løyse.)
  • «Når du er i gang med å løyse eit problem, så la vere å uroe deg. Men etter du har løst problemet, då er det tid til å uro seg
  • «Det vidunderlige med vitskapen er at han er levande
  • «Alle fundamentale prosessar er reversible.»
  • «Kvar betyr det å forstå? ... Eg veit ikkje.»