Hopp til innhald

1555

Frå Wikiquote

1554 - 1555 - 1556

1555 var eit år i 1550-åra.

Sagt om 1555

[endre]

Sagt i 1555

[endre]
Opphavleg tekst:
«Redan i uråldriga tider, då det fanns jättar i Nordens bygder, d.v.s långt innan de latinska bokstäverna blifvit uppfunna, och förr än Carmenta anländt från Grekland och med Evander slagit sig ned vid Tiberns mynning på den romerska jorden, där de efter urinvånarnas fördrifvande lärde det råa och alldeles obildade folket hyfsning och äfven meddelade det undervisning i bokstäfvernas bruk – redan i urminnes tid, säger jag, voro de nordiska folken i besittning af en egen skrift. Till bevis härpå tjäna de klippblock af utomordentlig storlek som blifvit uppställda vid de gamles grafplatser och hålor. Och om någon skulle betvifla, att detta uträttats av jättarna och under den uräldsta tiden, så må han begifva sig dit upp…»

Informasjon
Opphav: Olaus Magnus

Kjelde:Historia de Gentibus Septentrionalibus (bok)
Historia om de nordiska folken (bok)
Opphavleg mål: Latin
År: 1555
Kontekst: Sitat frå Historia de Gentibus Septentrionalibus, omsett til svensk som Historia om de nordiska folken, Bok 1, kap 36 ”Om Götarnas alfabet”

Historia de Gentibus Septentrionalibus blei skriven av den svenske biskopen Olaus Magnus (1490-1557) og fyrst utgjeve i Roma i 1555.

Stikkord
urtid
Norden
kjemper
skrift
runer
historie
forhistorie
«Allereie i urtidene, då det var kjemper til i bygdene i Norden...»
Bautasteinar med runer. Illustrasjon til Historia de Gentibus Septentrionalibus.


«Allereie i urtidene, då det var kjemper til i bygdene i Norden...»   Olaus Magnus