Hopp til innhald

Berre gudane er verkelege.

Frå Wikiquote


Opphavleg tekst:
«Furthermore, it goes without saying that all of the people, living, dead, and otherwise in this story are fictional or used in a fictional context. Only the gods are real.»

Informasjon
Opphav: Neil Gaiman

Kjelde:American Gods (roman)
År: 2001
Kontekst: Frå føreordet «Caveat, and Warning for Travelers»

Stikkord
gudar
personar
dikting
fantasi
røyndom
«Vidare er sjølvsagt alle folk, både levande, døde, og anna, oppdikta eller brukte i ein oppdikta samanheng. Berre gudane er verkelege.»
Odin og Quetzalcoatl. Bronserelieff frå 1939 av Lee Lawrie ved Library of Congress, John Adams-bygningen, i Washington D.C.
«Vidare er sjølvsagt alle folk, både levande, døde, og anna, oppdikta eller brukte i ein oppdikta samanheng. Berre gudane er verkelege.»   Neil Gaiman