Hopp til innhald

Derom understår jeg mig ikke at udlade mig videre end at befrygte, slig frihed blev misbrugt og godserne forladte

Frå Wikiquote


Teke frå Wikipedia på bokmål, som oppgjev side 104 og kjelde 10.2 i Danmark under forvandling av Torben Hansgaard.

Informasjon
Opphav: Hoger Rosenkrantz
Kontekst: Frå ei debatterande brevveksling mellom godseigaren Hoger (Holger?) Rosenkrantz, som var utilfreds med den føreslåtte bondefrigjeringa, og embetsmannen Henrik Stampe. Godseigaren meinte at om bonden fekk frie tøylar ville det oppstå problem med den frie vandringane dei ville føreta. Det ville oppstå familie-og nabokranglar og bøndene ville vandra frå gods til gods mot viljen til familien og vennene sine sin vilje. Rosenkrantz mente òg at det ville oppstå uorden og splitting, og at ein med denne fridommen ville mista disiplinen og arbeidsinnsatsen. Om bonden kunne gjere som han ville kunne ingen godseigar få han i skikkeleg arbeid, ettersom han rett og slett ville forlate godsea om noko gjekk han i mot. (frå No-Wikipedia)
Sjå òg
Stikkord
misbruk
fridom
liveigenskap
standssamfunnet
følgjer

landboreformene
«..derom understår jeg mig ikke at udlade mig videre end at befrygte, slig frihed blev misbrugt og godserne forladte»
«..derom understår jeg mig ikke at udlade mig videre end at befrygte, slig frihed blev misbrugt og godserne forladte»   Hoger Rosenkrantz