Det er vist at en godsejer, som begriber og indser sin egen virkelige fordel, behandler sine bønder som sine egne børn

Frå Wikiquote


Teke frå Wikipedia på bokmål, som oppgjev side 103–104 og kjelde 10.1 i Danmark under forvandling av Torben Hansgaard.
Opphavleg tekst:
«Det er vist at en godsejer, som begriber og indser sin egen virkelige fordel, behandler sine bønder som sine egne børn og gør sig en fornøjelse af at bidrage til deres bedste og velgående»

Informasjon
Opphav: Henrik Stampe
Kontekst: Frå ei debatterande brevveksling mellom ein godseigar, som var utilfreds med den føreslåtte bondefrigjeringa, og embetsmannen Henrik Stampe.
Sjå òg
Stikkord
bønder
godseigarar
liveigenskap
standssamfunnet
foreldre
barn
omsut
landboreformene
«Det er vist at en godsejer, som begriber og indser sin egen virkelige fordel, behandler sine bønder som sine egne børn»
«Det er vist at en godsejer, som begriber og indser sin egen virkelige fordel, behandler sine bønder som sine egne børn»   Henrik Stampe