Er du litt tom i magen, er du litt tom i hovudet.

Frå Wikiquote


Opphavleg tekst:

«Er du litt tom i magen, er du litt tom i hodet.»

Informasjon
Opphav: Lee Chul-ho
Opphavleg mål: Bokmål
Seinare bruk

Visdomsordet blei brukt i samband med marknadsføring av nuddelproduktet Mr. Lee.

Stikkord
mat
magar
hovud
næring
tomheit
«Er du litt tom i magen, er du litt tom i hovudet.»
«Hungry Seagull», 'Svolten måse'
«Er du litt tom i magen, er du litt tom i hovudet.»   Lee Chul-ho