Hopp til innhald

Framføring

Frå WikiquoteKesha under ei framføring ved MuchMusic Video Awards 2010.


Teke frå nrk.no

Informasjon
Opphav: Arve Tellefsen

Kjelde:Arve Tellefsen (75): – Blir ikkje deppa over ein falsk tone lenger (intervju)
Opphavleg mål: Nynorsk
År: 2011
Kontekst: Arve Tellefsen i samband med sin syttifemårsdag.

Stikkord
sluttar
konsertar
musikk
kjensler
framføring
mot
«Det er ei god kjensle å spele som om det er den siste konserten. Då må ein tore å gjere som ein føler, og ikkje halde noko tilbake.»


«Det er ei god kjensle å spele som om det er den siste konserten. Då må ein tore å gjere som ein føler, og ikkje halde noko tilbake.»   Arve Tellefsen


Opphavleg tekst:

«A musician cannot move others unless he too is moved. He must feel all the emotions that he hopes to arouse in his audience, for the revealing of his own humor will stimulate a like mood in the listener. Sitert i Composers on Music : An Anthology of Composers' Writings from Palestrina to Copland (1956) av Sam Morgenstern, s. 60.»

Informasjon
Opphav: Carl Philipp Emanuel Bach

Composers on Music (1956)
Opphavleg mål: Engelsk
Kontekst: Bach skreiv på tysk.

Stikkord
musikk
framføring
kommunikasjon
kjensler
«Ein musikar kan ikkje røra andre om ikkje han sjølv også er rørt.»


«Ein musikar kan ikkje røra andre om ikkje han sjølv også er rørt.»   Carl Philipp Emanuel Bach


Opphavleg tekst:

«What comprises good performance? The ability through singing or playing to make the ear conscious of the true content and affect of a composition. Any passage can be so radically changed by modifying its performance that it will be scarcely recognizable.»

Informasjon
Opphav: Carl Philipp Emanuel Bach

Kjelde:Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (essay)
Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1753
Kontekst: Omsett frå tysk Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (1753) til engelsk av William J. Mitchell (1949).

Stikkord
musikk
framføring
overføring
kommunikasjon
kjensler
«Kva utgjer god framføring? Evna til, gjennom song eller spel, å gjera øyret medvite det sanne innhaldet og verknaden til ein komposisjon. Einkvar passasje kan endrast så radikalt gjennom tilpassingar av framføringa at han knapt kan gjenkjennast.»


«Kva utgjer god framføring? Evna til, gjennom song eller spel, å gjera øyret medvite det sanne innhaldet og verknaden til ein komposisjon. Einkvar passasje kan endrast så radikalt gjennom tilpassingar av framføringa at han knapt kan gjenkjennast.»   Carl Philipp Emanuel Bach