Havet er et levende, besjelet uhyre

Frå WikiquoteInformasjon
Opphav: Jens Bjørneboe

Kjelde:Haiene (roman)
Opphavleg mål: Bokmål
År: 1974

Stikkord
havet
uhyre
knusing
maniar
lidenskap
besjeling
vondskap
«Enhver som har møtt oseanet pisket opp i raseri, til blind og hatefull lidenskap, vet at havet er et levende, besjelet uhyre, – og i sitt delirium av hat besatt av en eneste, levende mani: å knuse alt det møter.»
«Enhver som har møtt oseanet pisket opp i raseri, til blind og hatefull lidenskap, vet at havet er et levende, besjelet uhyre, – og i sitt delirium av hat besatt av en eneste, levende mani: å knuse alt det møter.»   Jens Bjørneboe