Hopp til innhald

Ingen elska som han den tid som ikkje er komen.

Frå WikiquoteInformasjon
Opphav: Edvard Hoem
Opphavleg mål: Nynorsk

År: 2008
Kontekst: Tilsvar til Wergelands verdsdikt som Hoem framførte i Universitetets Aula 31. januar i samband med den offisielle opninga av Wergelandåret 2008, trykt i Klassekampen 2. februar.

Stikkord
Henrik Wergeland
elsk
håp
framtid

Ingen elska som han den tid som ikkje er komen.
Ingen elska som han det som enno ikkje er.

Teikning av Henrik Wergeland

Ingen elska som han den tid som ikkje er komen.
Ingen elska som han det som enno ikkje er.

  Edvard Hoem