Jan Omdahl

Frå Wikiquote

Jan Omdahl (f. 1961) er ein norsk journalist, forfattar og foredragshaldar som særleg er opptatt av Internett-teknologi.


Teke frå Er Twitter det nye Facebook? i Dagbladet, 02.04.2008
Opphavleg tekst:
«Dette er de nye folkevandringene: Nettbefolkningen migrerer fra det ene nettsamfunnet til det neste, som en gigantisk lemenflokk.»

Informasjon
Opphav: Jan Omdahl

Kjelde:Dagbladet (avis)
Opphavleg mål: Bokmål
År: 2008

Stikkord
folkevandringar
vandring
mote
Internett
nettsamfunn
lemen
Twitter
Facebook
«Dette er dei nye folkevandringane: Nettbefolkninga migrerer frå det eine nettsamfunnet til det neste, som ein gigantisk lemenflokk.»
Lemen


«Dette er dei nye folkevandringane: Nettbefolkninga migrerer frå det eine nettsamfunnet til det neste, som ein gigantisk lemenflokk.»