Kjølen

Frå Wikiquote

Kjølen er den tradisjonelle nemninga i Noreg og Sverige for grensefjella mellom dei to landa.


Teke frå Saga Olafs konungs hins helga (Kjeldeskriftfondet, Oslo 1933)
«Soga om Olav den heilage» bolk 137, omsett av Steinar Schjøtt og Hallvard Magerøy, Det Norske Samlaget 1979
Opphavleg tekst:
«Ketill iamti het maðr son Anundar jarls or Sparabui i Þrandheimi han flyþi fyrir Eysteini konungi enom illraþa avstr um Kiol, hann ruddi markir oc bygþi þar sem nu hetir Iamtaland.»

Informasjon
Opphav: Snorre Sturlason

Kjelde:Soga om Olav den heilage (soge)
Opphavleg mål: Norrønt

Stikkord
flukt
Kjølen
Jämtland
«Det var ein mann som heitte Kjetil Jemte, son til Anund jarl frå Sparbu i Trondheimen. Han flydde aust over Kjølen for kong Øystein Illråde og rudde skogar og bygde det landet som no heiter Jemtland.»


«Det var ein mann som heitte Kjetil Jemte, son til Anund jarl frå Sparbu i Trondheimen. Han flydde aust over Kjølen for kong Øystein Illråde og rudde skogar og bygde det landet som no heiter Jemtland.»   Snorre Sturlason
Informasjon
Opphav: Ole Vig

Kjelde:«Blant alle lande» (dikt)

Stikkord
fedreland
heimstader
Noreg
patriotisme
Vesterhavet
Kjølen
Nordishavet
Kristiansand

Fra Vesterhavet til kjølens rand, fra Nordishavet til Kristiansand,
der har jeg hjemme og kan istemme: Mitt fedreland.


Fra Vesterhavet til kjølens rand, fra Nordishavet til Kristiansand,
der har jeg hjemme og kan istemme: Mitt fedreland.

  Ole Vig