Lapperne ... er de ældst-berettigede og saa at sige, odelsbaarne Indvaanere af den egentlige Lapmark

Frå WikiquoteInformasjon
Opphav: Peter Schnitler

Kjelde:Lappekommissionen av 1897. Innstilling 1904. Bilag 7.
Opphavleg mål: Dansk
År: 1745
Periode: Opplysingstida
Kontekst: Major Peter Schnitler, 26.6.1745. Lappekommissionen av 1897. Innstilling 1904. Bilag 7, s. 42.

Stikkord
samar
Sameland
odel
urfolk
eigedomsrett
«Lapperne ... er de ældst-berettigede og saa at sige, odelsbaarne Indvaanere af den egentlige Lapmark»
Un Lapon av François-Auguste Biard.
«Lapperne ... er de ældst-berettigede og saa at sige, odelsbaarne Indvaanere af den egentlige Lapmark»   Peter Schnitler