Viss du ikkje er rede til å døy for det, ta ordet «fridom» ut av ordforrådet ditt.