Hopp til innhald

Revolusjon

Frå WikiquoteStorminga av Bastillen under Den franske revolusjonen.

Revolusjon tyder i hovudsak ei omdanning eller omvelting av politiske eller sosiale system. Omgrepet kan òg nyttast om omdanningar innan teknologi og vitskap.


Opphavleg tekst:
«A storm swept the world in 1968. It started in Vietnam, then blew across Asia, crossing the sea and the mountains to Europe and beyond.»

Informasjon
Opphav: Tariq Ali

Kjelde:«Where has all the rage gone?» (kronikk)
Guardian (avis)
År: 2008

Stikkord
1968
revolusjon
opprør
stormar
Vietnam
samfunn
«Det gjekk ein storm over verda i 1968. Han tok til i Vietnam, bles så over Asia, kryssa havet og elvane til Europa og vidare.»
Demonstrantar i Mexico by i 1968.


«Det gjekk ein storm over verda i 1968. Han tok til i Vietnam, bles så over Asia, kryssa havet og elvane til Europa og vidare.»   Tariq Ali