Hopp til innhald

Terroråtaka 22. juli 2011

Frå WikiquoteTerroråtaka 22. juli 2011Teke frå kongehuset.no, vg.no
Opphavleg tekst:
«Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen.»

Informasjon
Opphav: Helle Gannestad
Opphavleg mål: Bokmål

År: 2011
Kontekst: Sitatet blei til i samband med terroråtaka 22. juli 2011. Ei overlevande frå Utøya-massakren, Stine Renate Håheim, siterte ein venn då ho blei intervjua av CNN om hendingane. Orda hennar blei igjen siterte av Jens Stoltenberg i minnetalen hans i Oslo domkykje 24. juli, og ei rekkje andre stader.

Stikkord
Noreg
terrorisme
hat
kjærleik
samhald
terroråtaka 22. juli 2011
«Om éin mann kan visa så mykje hat, tenk kor mykje kjærleik vi alle kan visa saman.»


«Om éin mann kan visa så mykje hat, tenk kor mykje kjærleik vi alle kan visa saman.»   Helle GannestadTeke frå vg.no
Opphavleg tekst:
«Det er Norge som har vunnet, ikke terroristen.»

Informasjon
Opphav: Faiz Alam

Kjelde:- Dette bringer alle i Norge sammen (intervju)
Opphavleg mål: Bokmål
År: 2011
Kontekst: Terroråtaka 22. juli 2011

Stikkord
Noreg
terrorisme
siger
samhald
terroråtaka 22. juli 2011
«Det er Noreg som har vunne, ikkje terroristen.»


«Det er Noreg som har vunne, ikkje terroristen.»   Faiz Alam