Wikiquote:Kjeldeformatering slutt

Frå Wikiquote

Denne malen set inn kursiv eller hermeteikn i høve til kva type kjelde ein oppgjev.