Wikiquote:Korleis leggja inn sitat

Frå Wikiquote

Du kan leggja sitat inn på ei side som vanleg tekst. Det er likevel betre å bruka ein sitatmal. Dette gjer at ein lett kan leggja det inn på fleire sider, gå mellom dei, og forbetra sitatet fleire stader samstundes.

Rettleiing[endre]

Ved å følgja rettleiinga under kan du leggja inn eit nytt sitat. Ved å leggja inn teksten (om han er er kort) eller ein kortversjon av sitatet i boksen, vil du få opp ein mal som kan fyllast ut. Du kan deretter leggja sitatet inn på tema- og forfattarsider; sjå Korleis laga sitatamling.

Legg inn eit nytt sitat[endre]

Skriv inn teksten til sitatet du vil legga inn, eller ei forkorta utgåve av han.