Hopp til innhald

Wikiquote:Sitatmal2

Frå Wikiquote

Slik verker det[endre]

Kvart sitat blir lagt inn på ei malside (t.d. Mal:Bli lys) som så blir henta ut til sitatsamlingar under forfattarar (og andre opphavstypar) og emne. Dette sentrale sitatet kan ha meir informasjon om kvar det er henta frå (teke frå, kjelde) og i kva samanheng det blei til (kontekst).

Malen skal fungera slik at ulik informasjon kjem fram ulike stader. Til dømes vil ikkje forfattaren bli synleg om ein ser sitatet på sida til forfattaren.

Døme[endre]

{{sitat
|tekst= Eit allmektig og kjenslevekkande sitat.
|opphavleg tekst= No skal eg dela eit allmektig
og kjenslevekkande sitat med dykk.
|tittel= allmektig og kjenslevekkande
|opphav= Eg
|usikkert opphav= Deg
|rollefigur=Om sitatet er sagt gjennom ein rollefigur
|oppdikta figur=Om sitatet er sagt gjennom ein oppdikta person
|ordtak= norsk
|språk = norsk
|år= det året
|tiår= tiåret sitatet blei sagt i
|kjelde= brev til han der
|kjeldetype= brev
|kjelde2= Brev 2006/2007
|kjeldetype2= brevsamling
|kontekst= Dette sitatet blei laga 
      for å hjelpa Wikifrase-folk.
|periode= dataalderen
|stikkord= enkeltord
|stikkord2= sitatet
|stikkord3= nemner
|stikkord4= eller
|stikkord5= viser
|fleire stikkord= til 
|filnamn= Meg.jpg
|bilettekst = Meg (2007)
|bruk=Sitert av deg i ein seinare diskusjon.
|sjå1=Eit ikkje fullt så kjenslevekkande sitat.
}}
 • tekst er sitatteksten, og blir vist både på malsidene og alle andre sider.
 • opphav, som regel namnet til ein person, blir vist så lenge ein ikkje står på ei side som har same namn. Du kan i tillegg bruka «oppdikta figur» eller «rollefigur».

Viss det er eit ordtak, skriv opphavet i ubøygd adjektivsform (t.d. 'norsk')

 • kjelde peiker automatisk til kjelde viss ein ikkje står på ei side med det namnet.

kjeldetype fortel kva type kjelden er, t.d. bok, dikt.

  • kjelde2 og kjeldetype2 kan brukast viss ein har to ulike kjelder for sitatet, t.d. eit dikt og ei diktsamling.
 • teke frå viser til kvar den som la inn sitatet her fann det.
 • opphavleg tekst, kontekst for sitatet, periode (eit namngjeve tidsrom for sitatet) og stikkord (vanlegvis emne som har med sitatet å gjera) blir viste på malsidene. Dei første ti stikkorda legg til kategoriar automatisk, etterpå må ein legga inn alt sjølv under fleire stikkord.
 • år er første gongen sitatet er kjend, og blir brukt til å tidfesta det i kategoriar.
 • filnamn og bilettekst kan brukast viss du har eit bilete som illustrerer sitatet.
 • bruk kan vera døme på seinare bruk av sitatet
 • sjå1, 2, 3 osb. kan brukast til å visa til liknande sitat.

Sjå òg[endre]

Mal:Sitat/Døme. Her er malen sett opp klar til bruk med parametra forklarte.

Malteksten[endre]

{{ #ifeq: Wikiquote|Mal|


Informasjon

Sjå òg[endre]

For å peika til liknande sitat.


Stikkord[endre]

For å oppgje stikkord knytta til sitatet. Ein får automatisk peikar og kategori på dei fem første.