Hopp til innhald

William Wordsworth

Frå Wikiquote
Portrett av Wordsworth måla av Benjamin Robert Haydon frå 1842.

William Wordsworth (1770–1850) var ein engelsk romantisk diktar.

Frå dikt[endre]

Opphavleg tekst:

«my voice proclaims
How exquisitely the individual Mind
(And the progressive powers perhaps no less
Of the whole species) to the external World
Is fitted:--and how exquisitely, too,
Theme this but little heard of among Men,
The external World is fitted to the Mind.»


Omsett: røysta mi fortel

kor utsøkt kvar ein hug
(og alle menneskje si utviklingskraft
kanskje ikkje mindre) er verka til
for heile den ytre verda; kor utsøkt, òg,
eit omkvede ein sjeldan høyrer iblant folk,
den ytre verda er verka til for hugen.

(Omsetjing: Ranveig Thattai) </noinclude>


Informasjon
Opphav: William Wordsworth

Kjelde:«The Recluse» (dikt)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1814
Kontekst: Dette er eit utdrag frå det poetiske prospektet til The Recluse der Wordsworth sette opp strukturen og føremålet med diktet. Prospektet inneheld nokre av Wordworth sine mest namngjetne liner om sambandet mellom menneskesinnet og naturen.

Stikkord
verda
natur
sinnet
tilpassing
perfeksjon

Kor utsøkt [...] den ytre verda er verka til for hugen.

Nordlys i Alaska. (Foto: Joshua Strang)


Kor utsøkt [...] den ytre verda er verka til for hugen.