Hopp til innhald

1945

Frå Wikiquote

1944 - 1945 - 1946

1945 var eit år i 1940-åra.

Sagt om 1945[endre]

Sagt i 1945[endre]

Teke frå Halldis Moren Vesaas på Nynorsk Wikipedia

Informasjon
Opphav: Halldis Moren Vesaas

Kjelde:«Ein kveld av krigen» (dikt)
Tung tids tale (diktsamling)
År: 1945

Stikkord
gråt
tap
ende
barn
blod
krig
andre verdskrigen
hagar
framtid
optimisme

Eg vil ikkje gråte meir for alt det spilte blod.
Ein gong tok han slutt, også denne vonde dagen.
Eg vil sjå til borna mine, som har gått til ro,
siden vil eg grave litt i hagen.

Blåklokke med regndropar.


Eg vil ikkje gråte meir for alt det spilte blod.
Ein gong tok han slutt, også denne vonde dagen.
Eg vil sjå til borna mine, som har gått til ro,
siden vil eg grave litt i hagen.

  Halldis Moren VesaasOpphavleg tekst:
«Serious sport has nothing to do with fair play. It is bound up with hatred, jealousy, boastfulness, disregard of all rules and sadistic pleasure in witnessing violence: in other words it is war minus the shooting.»

Informasjon
Opphav: George Orwell

Kjelde:The Sporting Spirit
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1945

Stikkord
idrett
sportsånd
vald
kjensler
krig
«Seriøs idrett har ingenting å gjera med god sportsånd. Det er knytt til hat, sjalusi, skryt, total regelbryting og ein sadistisk glede ved å sjå vald: det er med andre ord krig utan skyting.»
To hestar og jockeyar under eit løp.


«Seriøs idrett har ingenting å gjera med god sportsånd. Det er knytt til hat, sjalusi, skryt, total regelbryting og ein sadistisk glede ved å sjå vald: det er med andre ord krig utan skyting.»   George Orwell


Etter atombombene over Hiroshima og Nagasaki[endre]

Teke frå Sitatet er henta frå ibiblio.org og stod opphavleg i New York Times den 14. august 1945.
Opphavleg tekst:
«Moreover, the enemy has begun to employ a new and most cruel bomb, the power of which to do damage is, indeed, incalculable, taking the toll of many innocent lives. Should we continue to fight, it would not only result in an ultimate collapse and obliteration of the Japanese nation, but also it would lead to the total extinction of human civilization.»

Omsett: I tillegg har fienden byrja å bruka ei ny og forferdeleg bombe som er så sterk at skaden ho kan gjera ikkje kan målast, og som kan ta mange uskuldige liv. Skulle me fortsetja denne kampen ville det ikkje bare leia til øydeleggjing og utvisking av den japanske nasjonen, men også til utviskinga av all menneskeleg sivilisasjon.


Informasjon
Opphav: Hirohito av Japan

Kjelde:New York Times (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1945
Periode: Andre verdskrigen
Kontekst: Frå talen keisar Hirohito av Japan heldt for å annonsera det japanske nederlaget i andre verdskrigen.

Stikkord
atombombene over Hiroshima og Nagasaki
katastrofar
krig
ende
andre verdskrigen
Japan
japansk historie
«Skulle me fortsetja denne kampen ville det ikkje bare leia til øydelegging og utvisking av den japanske nasjonen, men også til utviskinga av all menneskeleg sivilisasjon.»
Douglas MacArthur og Keisar Hirohito møtest i september 1945.


«Skulle me fortsetja denne kampen ville det ikkje bare leia til øydelegging og utvisking av den japanske nasjonen, men også til utviskinga av all menneskeleg sivilisasjon.»   Hirohito av JapanTeke frå The Observer den 24. juli 2005.
Opphavleg tekst:
«This is the greatest thing in history.»

Informasjon
Opphav: Harry S. Truman

Kjelde:The Observer (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1945
Kontekst: Truman var president i USA då landet sleppte atombombene over Japan og enda andre verdskrigen.

Stikkord
atombombene over Hiroshima og Nagasaki
historie
storhendingar
atomvåpen
andre verdskrigen
«Dette er det største som har hend i historia.»
Skjema over skaden gjort av ei atombombe.


«Dette er det største som har hend i historia.»   Harry S. Truman