Hopp til innhald

1960

Frå Wikiquote

1959 - 1960 - 1961

1960 var eit år i 1960-åra.

Sagt om 1960[endre]

Sagt i 1960[endre]

Teke frå about.com
Opphavleg tekst:
«The wind of change is blowing through this continent, and whether we like it or not, this growth of national consciousness is a political fact.»

Informasjon
Opphav: Harold Macmillan

Kjelde:Wind of Change (tale)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1960
Kontekst: Tale til det sørafrikanske parlamentet 3. februar 1960.

Stikkord
Afrika
endring
nasjonalisme
vind
Sør-Afrika
«Ein vind av forandring bles gjennom denne verdsdelen, og anten me liker det eller ikkje, er denne veksten av nasjonalt medvit eit politisk faktum.»
Harold Macmillan i Ghana i januar 1960.


«Ein vind av forandring bles gjennom denne verdsdelen, og anten me liker det eller ikkje, er denne veksten av nasjonalt medvit eit politisk faktum.»   Harold Macmillan


Teke frå lyricsfreak.com
Opphavleg tekst:

«But only the lonely
Know why
I cry
Only the lonely»


Informasjon
Opphav: Roy Orbison

«Only the Lonely» (song)
År: 1960

Stikkord
einsemd
sorg
gråt
kunnskap
forståing

Men berre dei einsame
veit kvifor
eg gret
berre dei einsame

Solitude ('Einsemd') av Charles Sprague Pearce


Men berre dei einsame
veit kvifor
eg gret
berre dei einsame

  Roy Orbison


Opphavleg tekst:
«Mycket funderar de på, vad de ska ge mamma och pappa i julklapp. Madicken frågar mamma, när de håller på med knäckkoket:
- Mamma, vad önskar du dej allra allra mest av allting?
- Två riktigt snälla och rara flickor, säjer mamma.
Då blir Madicken blank i ögonen och rösten darrar lite.
- Var ska du göra av Lisabet och mej sen?»

Informasjon
Opphav: Astrid Lindgren

Kjelde:Madicken (barnebok)
Opphavleg mål: Svensk
År: 1960

Stikkord
julegåver
barn
ønskje
jenter
mødrer
barn
foreldre

«-Mamma, kva ønskjer du deg alle mest av allting? -To snille og gode jenter, seier mamma. Då blir Madicken blank i auga og røysta dirrar litt.

-Kvar skal du gjera av Lisabet og meg då?»
Målarens to døtre (ca. 1630-1640). Måleri av Cornelis de Vos


«-Mamma, kva ønskjer du deg alle mest av allting?

-To snille og gode jenter, seier mamma. Då blir Madicken blank i auga og røysta dirrar litt. -Kvar skal du gjera av Lisabet og meg då?»   Astrid Lindgren