Hopp til innhald

Eg er tørst.

Frå Wikiquote


Teke frå Joh. 19,28 ved bibel.no og Jesu sju ord på krossen

Informasjon

Tillagt Jesus
Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)
Johannesevangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk
Kontekst: Også denne utsegna viser til Salme 22. I følgje Johannesevangeliet sa Jesus dette for at orda i Salme 22,16 (Sal. 22,16) skulle bli oppfylte. For å slukke tørsten, fekk han eddikvin å drikke av ein svamp som soldatane heldt framom munnen hans, på ein isopstilk.

Stikkord
tørste
profetiar
Jesu sju ord på krossen
«Eg er tørst.»
«Eg er tørst.» (Tillagt Jesus)