Hopp til innhald

Jesus

Frå Wikiquote
Jesus

Jesus er rekna som Messias i kristendommen og ein profet i islam.

Sagt av Jesus

[endre]

Ifølgje evangelia.


Teke frå Luk. 23,34 ved bibel.no

Informasjon

Tillagt Jesus
Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)
Lukasevangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk

Stikkord
fedrar
tilgjeving
ukunne
krossfestinga av Jesus
Jesus
Gud
Jesu sju ord på krossen
«Far, tilgjev dei, for dei veit ikkje kva dei gjer.»
'Golgata' (1630) av Anthony van Dyck


«Far, tilgjev dei, for dei veit ikkje kva dei gjer.» (Tillagt Jesus)


Sagt om Jesus

[endre]

I Nytestamentet

[endre]
Teke frå w:Juleevangeliet. Lukas 2:9-12. Nynorsk bibelomsetjing frå 1978.

Informasjon
Opphav: Evangelisten Lukas

Kjelde:Lukas-evangeliet (heilag bok)
Det nye testamentet
Opphavleg mål: Nynorsk
År: 1978
Kontekst: Frå nynorskomsetjinga av nytestamentet frå 1978

Stikkord
englar
jul
Jesus
Kristus
krybber
Juleevangeliet
«Best det var, stod ein engel frå Herren framfor dei, og Herrens herlegdom lyste kringom dei. Då vart dei fælande redde. Men engelen sa til dei; «Ver ikkje redde! Eg kjem med bod til dykk om ei stor glede som skal timast alt folket. I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by; han er Kristus, Herren. Og det skal de ha til teikn. De skal finna eit barn som er sveipt og ligg i ei krubbe.»
Engelen med gjetarane av Rembrandt.


«Best det var, stod ein engel frå Herren framfor dei, og Herrens herlegdom lyste kringom dei. Då vart dei fælande redde. Men engelen sa til dei; «Ver ikkje redde! Eg kjem med bod til dykk om ei stor glede som skal timast alt folket. I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by; han er Kristus, Herren. Og det skal de ha til teikn. De skal finna eit barn som er sveipt og ligg i ei krubbe.»   Evangelisten Lukas


Seinare

[endre]

Opphavleg tekst:

«Christianity will go. It will vanish and shrink. I needn't argue with that; I'm right and I will be proved right. We're more popular than Jesus now; I don't know which will go first — rock and roll or Christianity. Jesus was all right, but his disciples were thick and ordinary. It's them twisting it that ruins it for me.»

Informasjon
Opphav: John Lennon
Opphavleg mål: Engelsk

År: 1966
Kontekst: Dette var ei av dei mest omtala utsegnene til John Lennon, og opprørte folk over heile verda. Ho var del av eit intervju av Maureen Cleave i den engelske avisa Evening Standard, trykt den 4. mars 1966. Den korte versjonen av sitatet, teke ut av kontekst og ofte feilsitert som at «Beatles er større enn Jesus», førte til protestar i det USA-amerikanske Bibelbeltet. Beatles-plater blei brunne på bål og Ku Klux Klan spikra album til ein kross og brann dokker av bandmedlemmene. Beatles meinte dette ikkje var så mykje å ta på veg for, ettersom folk først måtte kjøpa album for å brenna dei.

Lennon ba seinare om orsaking for utsegna, på ein pressekonferanse i Chicaco den 11. august 1966. Orsakinga blei godteken av Vatikanet.

«I suppose if I had said television was more popular than Jesus, I would have gotten away with it. I'm sorry I opened my mouth. I'm not anti-God, anti-Christ, or anti-religion. I wasn't knocking it or putting it down. I was just saying it as a fact and it's true more for England than here. I'm not saying that we're better or greater, or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. I just said what I said and it was wrong. Or it was taken wrong. And now it's all this.»
Stikkord
Jesus
The Beatles
rock
popularitet
kristendom
«Me er meir populære enn Jesus no.»
John Lennon i 1969.


«Me er meir populære enn Jesus no.»   John Lennon