Er ikkje eg ei fluge som deg? Eller er ikkje du ein mann som meg?

Frå Wikiquote


Teke frå genius.com
Opphavleg tekst:

«Am not I
A fly like thee?
Or art not thou
A man like me?»


Informasjon
Opphav: William Blake

Kjelde:«The Fly» (dikt)
Songs of Experience (diktsamling)
År: 1794

Stikkord
fluger
menneske
samanlikning
liv
forgjengelegdom

Er ikkje eg
ei fluge som deg?
Eller er ikkje du
ein mann som meg?

Er ikkje eg
ei fluge som deg?
Eller er ikkje du
ein mann som meg?

  William Blake