Everybody is interesting for an hour, but few people can last more than two.

Frå Wikiquote


Teke frå time.com/en.wikiquote
Opphavleg tekst:
«Everybody is interesting for an hour, but few people can last more than two.»

Informasjon
Opphav: V.S. Naipaul

Kjelde:Wanderer of Endless Curiosity (artikkel)
Times (tidsskrift)
År: 1989
Kontekst: Frå artikkel av R.Z. Sheppard i Time 10. juli 1989

Stikkord
folk
interesse
«Alle er interessante i ein time, men få folk kan vara lengre enn to.»
«Alle er interessante i ein time, men få folk kan vara lengre enn to.»   V.S. Naipaul