V.S. Naipaul

Frå Wikiquote
V.S. Naipaul


Sitat av Naipaul[endre]

Teke frå en.wikiquote
Opphavleg tekst:
«Men need history; it helps them to have an idea of who they are. But history, like sanctity, can reside in the heart; it is enough that there is something there.»

Informasjon
Opphav: V.S. Naipaul

Kjelde:The Ceremony of Farewell (kapittel)
The Enigma of Arrival (bok)
År: 1987
Kontekst: Vintage, 1988, ISBN 0-394-75760-2

Stikkord
folk
historie
identitet
«Menneske treng historie, det hjelper dei til å ha ein ide om kven dei er.»


«Menneske treng historie, det hjelper dei til å ha ein ide om kven dei er.»Teke frå time.com/en.wikiquote
Opphavleg tekst:
«Everybody is interesting for an hour, but few people can last more than two.»

Informasjon
Opphav: V.S. Naipaul

Kjelde:Wanderer of Endless Curiosity (artikkel)
Times (tidsskrift)
År: 1989
Kontekst: Frå artikkel av R.Z. Sheppard i Time 10. juli 1989

Stikkord
folk
interesse
«Alle er interessante i ein time, men få folk kan vara lengre enn to.»


«Alle er interessante i ein time, men få folk kan vara lengre enn to.»


Om Naipaul[endre]

Teke frå nytimes.com
Opphavleg tekst:
«Whether he sets his tales in Africa, England, his native Trinidad or anywhere else, V. S. Naipaul is always writing about V. S. Naipaul.»

Informasjon
Opphav: Eliza Griswold

Kjelde:The Nobelist and the Pygmies (artikkel)
New York Times (avis)
År: 2010

Stikkord
V.S. Naipaul
forfattarar
«Om han legg handlinga i sogene sine i Afrika, England, fødelandet Trinidad eller nokon annan stad, skriv V.S. Naipaul alltid om V.S. Naipaul.»


«Om han legg handlinga i sogene sine i Afrika, England, fødelandet Trinidad eller nokon annan stad, skriv V.S. Naipaul alltid om V.S. Naipaul.»   Eliza Griswold