Fjeldrækken De syv Søstre er skrækkelig.

Frå WikiquoteInformasjon
Opphav: Ivar Aasen

Kjelde:dagbok for 7. september 1846
År: 1846

Stikkord
Sju søstre
norsk landskap
fjell

«Bredderne af Vefsenfjorden ere hæslige og for en stor Deel ubestigelige.

Fjeldrækken De syv Søstre er skrækkelig.»
«Bredderne af Vefsenfjorden ere hæslige og for en stor Deel ubestigelige.

Fjeldrækken De syv Søstre er skrækkelig.»   Ivar Aasen