Hopp til innhald

Forandring fryder!

Frå WikiquoteInformasjon

Opphavleg mål: Norsk
Norsk ordtak
Seinare bruk

Omgrepet kan brukast nettopp i samband med endringar som skal oppfattast som positive, men også med motsett tyding, der ein ikkje er nøgd med at noko endrer seg. (til dømes «Norske jordbrukslandskap: Forandring fryder?»)

Forandring fryder var eit oppussingsprogram på NRK leia av Hilde Hummevoll.

Stikkord
endring
glede
gode ting
«Forandring fryder!»
«Forandring fryder!»