Fordømming

Frå WikiquoteTeke frå Den burtkomne Faderen på Wikikilden

Informasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:Den burtkomne Faderen (roman)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1899

Stikkord
Gud
fordømming
nytte
ateisme

«Ein Gud?

Kva skal me med ein Gud?
Fordøma oss
kann me sjølve.»


«Ein Gud?

Kva skal me med ein Gud?
Fordøma oss
kann me sjølve.»   Arne GarborgTeke frå Den burtkomne Faderen (XLVI) på Wikikilden

Informasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:Den burtkomne Faderen (roman)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1899

Stikkord
kristne
det framande
det nære
framtida
elsk
Lasarus
moral
fordømming
kristen utøving
humanisme
«Dei Kristne elskar Hottentottarne, og dei som vil vera betre enn dei Kristne elskar Framtidi; men Lasarus ligg der han ligg. Det er kje noko Stas med Lasarus. Og Lasarus hev fortent si Naud; me kjenner Lasarus.»


«Dei Kristne elskar Hottentottarne, og dei som vil vera betre enn dei Kristne elskar Framtidi; men Lasarus ligg der han ligg. Det er kje noko Stas med Lasarus. Og Lasarus hev fortent si Naud; me kjenner Lasarus.»   Arne Garborg