Hopp til innhald

Gud

Frå Wikiquote
Gud

Frasar tillagde Gud eller sagt om han i monoteistisk samanheng.Informasjon

Kjelde:Bibelen (heilag bok)
Første mosebok
Studentmållagsbibelen
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1921
Kontekst: 1. mos. 2.22-23 i Studentmållagsbibelen

Stikkord
Gud
menn
kvinner
namngjeving
bein
skaping
«Og Herren Gud bygde ei kvinna av det sidebeinet han tok av mannen, og leidde henne fram til honom. Då sagde mannen: ‘Dette er då bein av mine bein og kjøt av mitt kjøt. Ho skal kallast kjerring; for ho er teki av ein kar.’»
Skapinga av Eva


«Og Herren Gud bygde ei kvinna av det sidebeinet han tok av mannen, og leidde henne fram til honom. Då sagde mannen: ‘Dette er då bein av mine bein og kjøt av mitt kjøt. Ho skal kallast kjerring; for ho er teki av ein kar.’»Teke frå nb.no
Opphavleg tekst:
«Aldri hadde vi tenkt slike tankar eller sett slike syner nokon av oss unge før; aldri hadde vi drøymt um at det fanst eit liv, so rikt, so fagert; aldri hadde vi visst at Gud var so herleg og god — og kunne faa oss menneskje òg so store og gode!»

Informasjon
Opphav: Andreas Austlid

Kjelde:Salt fraa folkehøgskulen (bok)
År: 1926

Stikkord
openberringar
Gud
ungdom
livet
«Aldri hadde vi tenkt slike tankar eller sett slike syner nokon av oss unge før; aldri hadde vi drøymt om at det fanst eit liv, so rikt, so fagert; aldri hadde vi visst at Gud var so herleg og god — og kunne få oss menneskje òg so store og gode!»


«Aldri hadde vi tenkt slike tankar eller sett slike syner nokon av oss unge før; aldri hadde vi drøymt om at det fanst eit liv, so rikt, so fagert; aldri hadde vi visst at Gud var so herleg og god — og kunne få oss menneskje òg so store og gode!»   Andreas AustlidTeke frå Frå 4. verset av salmen, etter Nynorsk Salmebok, først skrive ned i «Fagert er landet» på Nynorsk Wikipedia.

Informasjon
Opphav: Anders Hovden

«Fagert er landet» (salme)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1907

Stikkord
tid
losar
årstider
Gud
Noreg
bøn
os
elvar
årstider
sommar
vinter

Tidi ho renn som elv mot os,
Fort skiftar sumar med vetter.
Fader, ver alltid Noregs los,
Radt til dei seinaste ætter;

Elva Enderick i Skottland.


Tidi ho renn som elv mot os,
Fort skiftar sumar med vetter.
Fader, ver alltid Noregs los,
Radt til dei seinaste ætter;

  Anders HovdenOpphavleg tekst:
«Kjærligheten er Guds første Ord, den første Tanke som sejlet gennem hans Hjærne. Da han sa: Bliv lys! blev det Kjærlighet.»

Informasjon
Opphav: Knut Hamsun

Kjelde:Victoria (roman)
Opphavleg mål: Riksmål
År: 1898

Stikkord
kjærleik
Gud
byrjingar
tankar
lys
skaping Bibelen
«Kjærleiken er Guds første ord, den første tanken som siglde gjennom hjernen hans. Då han sa: Bli lys! blei det kjærleik.»
Del av Education (1890), glasmåleri av Louis Comfort Tiffany og Tiffany Studios, med personleggjeringa av Light - Love - Life i midten.


«Kjærleiken er Guds første ord, den første tanken som siglde gjennom hjernen hans. Då han sa: Bli lys! blei det kjærleik.»   Knut HamsunTeke frå Luk 23,46 ved bibel.no og Jesu sju ord på krossen

Informasjon

Tillagt Jesus
Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)

Lukasevangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk
Kontekst: Orda i Lukasevangeliet vert i kristen tradisjon rekna som dei aller siste orda Jesus sa medan han hang på krossen.
Sjå òg
Stikkord
overgjeving
Jesus
hender
ånd
fedrar
Gud
krossfestinga av Jesus
Jesu sju ord på krossen
«Far, i dine hender gjev eg mi ånd!»


«Far, i dine hender gjev eg mi ånd!» (Tillagt Jesus)


Fråver av Gud

[endre]

Sjå òg ateisme, agnostisisme


Teke frå Den burtkomne Faderen på Wikikilden
Opphavleg tekst:
«Og dei røynde sin Visdom og sine Sjaa-glas, og rekna seg gjenom Himlar og Heimar og ransaka Stjernetaakur og Avgrunnar; men dei sagde: «Faderen er burte, og me finn han ikkje.»»

Informasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:Den burtkomne Faderen (roman)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1899
Kontekst: Frå første kapittelet.

Stikkord
visdom
vitskap
manglar
fedrar
Gud
«Faderen er borte, og me finn han ikkje.»


«Faderen er borte, og me finn han ikkje.»   Arne GarborgTeke frå Den burtkomne Faderen på Wikikilden

Informasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:Den burtkomne Faderen (roman)
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1899

Stikkord
Gud
fordømming
nytte
ateisme

«Ein Gud?

Kva skal me med ein Gud?
Fordøma oss
kann me sjølve.»


«Ein Gud?

Kva skal me med ein Gud?
Fordøma oss
kann me sjølve.»   Arne GarborgTeke frå Engelsk Wikiquote som oppgjev Superstrings : A Theory of Everything (1988) Edited av Paul C. W. Davies og Julian R. Brown ISBN 0521354625
Opphavleg tekst:
«God was invented to explain mystery. God is always invented to explain those things that you do not understand. Now, when you finally discover how something works, you get some laws which you're taking away from God; you don't need him anymore. But you need him for the other mysteries. So therefore you leave him to create the universe because we haven't figured that out yet; you need him for understanding those things which you don't believe the laws will explain, such as consciousness, or why you only live to a certain length of time — life and death — stuff like that. God is always associated with those things that you do not understand. Therefore I don't think that the laws can be considered to be like God because they have been figured out.»

Informasjon
Opphav: Richard Feynman
Sjå òg
Stikkord
ateisme
forklaring
Gud
mysterium
forståing
«Gud blei oppfunnen for å forklara mysterium. Gud blir alltid oppfunnen for å forklara det du ikkje forstår.»


«Gud blei oppfunnen for å forklara mysterium. Gud blir alltid oppfunnen for å forklara det du ikkje forstår.»   Richard FeynmanTeke frå Spansk Wikiquote, sabidurias.com, biografiasyvidas.com.
Opphavleg tekst:
«Soy ateo, gracias a Dios.»

Informasjon
Opphav: Luis Buñuel
Opphavleg mål: Spansk
Kontekst: Ei kjend utsegn av Luis Buñuel som ofte er blitt brukt i omtalar av verka hans (t.d.

"Thank God I'm an atheist:" The surrealistic cinema of Luis Bunuel).

Stikkord
ateisme
Gud
tru
takksemd
«Eg er ateist, takk Gud.»


«Eg er ateist, takk Gud.»   Luis Buñuel