Gjev det òg blir det siste ord eg tale skal på denne jord.

Frå Wikiquote


Opphavleg tekst:

«Gid det og blive sidst det Ord
Jeg tale skal paa denne Jord.»


Informasjon
Opphav: Thomas Kingo

Kjelde:«Om de syv Ord JEsus talede paa Korset» (dikt) (salme)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1689
Kontekst: Avslutninga av 18. verset i Thomas Kingos salme frå 1689: «Om de syv Ord JEsus talede paa Korset» Orda teksten viser til, er det siste av «Jesu sju ord på krossen». I diktet er dette attgjeve slik:

Hand sagde: Fader i din Haand
Befaler Jeg min Siæl og Aand. adl.dk

Sjå òg
Stikkord
ord
ende
håp
Jesus
ønskje
jorda
Jesu sju ord på krossen

Gjev det òg blir det siste ord
eg tale skal på denne jord.

The Descent of the Holy Spirit av Louis Comfort Tiffany

Gjev det òg blir det siste ord
eg tale skal på denne jord.

  Thomas Kingo