Hopp til innhald

Ibn Khaldun

Frå Wikiquote
Ibn Khaldun

Ibn Khaldun (1332–1406) var ein vidkjend muslimsk berbisk historikar fødd i noverande Tunisia.


Teke frå nb.no

Informasjon
Opphav: Ibn Khaldun

Kjelde:Ei innleiding til historia

Kap V, 2
Opphavleg mål: Arabisk, nynorsk
Seinare bruk

Sitert i Arbeidet i bygdene : årsrytmen på Voss før landbruket vart mekanisert av Johannes Gjerdåker (Voss : Vestanbok forl., 1980)

Stikkord
landbruk
levevegar
opphav
«Landbruk kjem tidlegare enn alle andre levevegar, i og med sjølve innhaldet sitt, fordi dette både er einfeldt og heilt turvande.»
Jordbruk i det gamle Egypt


«Landbruk kjem tidlegare enn alle andre levevegar, i og med sjølve innhaldet sitt, fordi dette både er einfeldt og heilt turvande.»