Hopp til innhald

Landbruk

Frå WikiquoteLandschaft mit Bauer Junge und Ziege (1914) av August Macke.


Teke frå nb.no

Informasjon
Opphav: Ibn Khaldun

Kjelde:Ei innleiding til historia

Kap V, 2
Opphavleg mål: Arabisk, nynorsk
Seinare bruk

Sitert i Arbeidet i bygdene : årsrytmen på Voss før landbruket vart mekanisert av Johannes Gjerdåker (Voss : Vestanbok forl., 1980)

Stikkord
landbruk
levevegar
opphav
«Landbruk kjem tidlegare enn alle andre levevegar, i og med sjølve innhaldet sitt, fordi dette både er einfeldt og heilt turvande.»
Jordbruk i det gamle Egypt


«Landbruk kjem tidlegare enn alle andre levevegar, i og med sjølve innhaldet sitt, fordi dette både er einfeldt og heilt turvande.»   Ibn Khaldun
Informasjon

Kjelde:Bibelen (heilag bok)
Jesajas bok
Studentmållagsbibelen
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1921
Kontekst: Jesajas bok 28:2 i Studentmållagsbibelen, ei omsetjing frå 1921.

Stikkord
bygg
korn
såing
spelt
åkrar
landbruk
«Når han hev jamna åkeren, spreier han ikkje då dylla og karve og sår kveite i rader og bygg på den avmerkte staden og spelt i kanten?»
Såmann måla av Jean-François Millet.


«Når han hev jamna åkeren, spreier han ikkje då dylla og karve og sår kveite i rader og bygg på den avmerkte staden og spelt i kanten?»Teke frå Engelsk Wikiquote (Hoyt's New Cyclopedia Of Practical Quotations, 1922, «Agriculture»)
Opphavleg tekst:
«Earth is here so kind, that just tickle her with a hoe and she laughs with a harvest.»

Informasjon
Opphav: Douglas Jerrold

Kjelde:A Land of Plenty (Australia) (bok)
Opphavleg mål: Engelsk

Stikkord
jord
grøde
landbruk
arbeid
avlingar
kitling
latter
Australia
«Jorda er her så gjevmild at du berre kan kitla henne med ei hakke, så ler ho med ei avling.»
Planteliv i Sydney i 1895.


«Jorda er her så gjevmild at du berre kan kitla henne med ei hakke, så ler ho med ei avling.»   Douglas Jerrold