Inspirasjonen er frå Gud og djevelen og dei fire verdshjørna

Frå Wikiquote


Teke frå nrk.no
Opphavleg tekst:
«– Eg bruker å seie inspirasjonen er frå Gud og djevelen og dei fire verdshjørna.»

Informasjon
Opphav: Oddvar Torsheim

Kjelde:«Inspirasjonen hentar eg frå Gud og djevelen og dei fire verdshjørna» (artikkel)
Opphavleg mål: Nynorsk
År: 2018
Periode: 2010-åra
Kontekst: Intervju med Torsheim i samband med åttiårsdagen hans

Stikkord
inspirasjon
Gud
Djevelen
verda
«Inspirasjonen er frå Gud og djevelen og dei fire verdshjørna»
«Inspirasjonen er frå Gud og djevelen og dei fire verdshjørna»   Oddvar Torsheim