Mal:Stad

Frå Wikiquote

Mal til bruk på sitatsamlingsider om ein stad (til dømes Oslo, London eller Voss). Skriv {{stad}} øvst på sida, og peikarar og kategori blir lagt inn automatisk.

Om samlinga har med eit abstrakt tema å gjera, skriv {{tema}}.

Om ho er ei samling frå ein opphavsmann, skriv {{opphavsmann}}.