Hopp til innhald

Rasisme

Frå WikiquoteRasisme

Rasisme er ei nemning som vanlegvis blir bruka om eit syn som hevdar at somme «rasar» av menneske er mindreverdige andre.


Teke frå Arvid Bryne: «For at vi ikkje skal gløyma» i Dag og Tid, 26. august 2006

Informasjon
Opphav: Jens Hundseid

Kjelde:Trontaledebatten i Stortinget
År: 1931
Periode: Mellomkrigstida

Stikkord
innvandrarar
rase
utlendingar
rasisme

trontaledebatt

«En god del av disse utlendingene som kommer hit til landet, er rasemessig sett av mindreverdig kvalitet.»


«En god del av disse utlendingene som kommer hit til landet, er rasemessig sett av mindreverdig kvalitet.»   Jens Hundseid


Rasehygiene[endre]

Teke frå Arvid Bryne: «For at vi ikkje skal gløyma» i Dag og Tid, 26. august 2006

Informasjon
Opphav: Jens Hundseid

Kjelde:Trontaledebatten i Stortinget
År: 1931
Periode: Mellomkrigstida

Stikkord
rase
raseblanding
framtid
nordiske folk
framtid
rasisme
trontaledebatt
«Vår gode nordiske rase blir oppblandet på en måte som er uheldig for vår rases fremtid.»


«Vår gode nordiske rase blir oppblandet på en måte som er uheldig for vår rases fremtid.»   Jens Hundseid


Om namngjevne grupper[endre]

Teke frå Innlegg frå generalsekretær i Samisk kirkeråd (SKR), Synnøve Brevik under Temamøte: Hvordan kan kirken være en identitetsfremmende faktor i Nord-Salten? (Hamarøy 24.02.03)
Opphavleg tekst:
«Lapperne de vanker i utkanterne, i det skumle, sæt lys og luft på dem, og de vantrives som utøi og makk.»

Informasjon
Opphav: Knut Hamsun

Kjelde:Markens grøde (roman)
Opphavleg mål: Riksmål
År: 1917

Stikkord
samar
utøy
mørke
luft
lys
rasisme
«Lappane vankar i utkantane, i det skumle, set lys og luft på deim, så vantrivst dei som utøy og makk.»


«Lappane vankar i utkantane, i det skumle, set lys og luft på deim, så vantrivst dei som utøy og makk.»   Knut Hamsun