Vår gode nordiske rase blir oppblandet på en måte som er uheldig for vår rases fremtid.

Frå Wikiquote


Teke frå Arvid Bryne: «For at vi ikkje skal gløyma» i Dag og Tid, 26. august 2006

Informasjon
Opphav: Jens Hundseid

Kjelde:Trontaledebatten i Stortinget
År: 1931
Periode: Mellomkrigstida

Stikkord
rase
raseblanding
framtid
nordiske folk
framtid
rasisme
trontaledebatt
«Vår gode nordiske rase blir oppblandet på en måte som er uheldig for vår rases fremtid.»
«Vår gode nordiske rase blir oppblandet på en måte som er uheldig for vår rases fremtid.»   Jens Hundseid