Hopp til innhald

Roma

Frå Wikiquote
RomaRoma er hovudstaden i Italia og i det tidlegare Romarriket.


Teke frå Roma ved italienske Wikifrasar
Opphavleg tekst:
«Tutte le strade portano a Roma.»

Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk

Stikkord
Roma
vegar
«Alle vegar fører til Roma.»
Romarveg til Roma.


«Alle vegar fører til Roma.» Italiensk ordtak


Teke frå Roma ved italienske Wikifrasar
Opphavleg tekst:
«Roma non è stata costruita in un giorno.»

Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk

Stikkord
Roma
bygging
storverk
tid
tolmod
«Roma vart ikkje bygd på ein dag.»
Roma ca. 1895


«Roma vart ikkje bygd på ein dag.» Italiensk ordtak


Teke frå w:Roma
Opphavleg tekst:
«Quando a Roma vai, fai come vedrai.»

Omsett: Når du dreg til Roma, gjer slik du ser dei gjer.


Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk

Stikkord
Roma
skikk og bruk
skikkar
oppførsle
«Når du er i Roma, gjer som romarane gjer.»


«Når du er i Roma, gjer som romarane gjer.» Italiensk ordtak


Teke frå Wikisource
Opphavleg tekst:

«While stands the Coliseum, Rome shall stand;
When falls the Coliseum, Rome shall fall;
And when Rome falls - the World.»


Informasjon
Opphav: Lord Byron

Kjelde:«Childe Harold's Pilgrimage» (dikt)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1818
Kontekst: Denne utsegna er ei forvansking av eit epigram tillagt kronikeskrivaren Bede:

Quamdiu stat Colisæus, stat et Roma; quando cadet colisæus, cadet et Roma; quando cadet Roma, cadet et mundus
'Så lenge Kolossen står, står òg Roma; når kolossen fell, fell òg Roma; når Roma fell, fell òg verda.

«Colisæus» blei seinare tolka som ein referanse til Kolosseum i Roma.

Colosseum ved Engelsk Wikipedia.

Stikkord
Roma
Kolosseum
ende
verda
ruinar

Så lenge Kolosseum står, står Rom.
Når Kolosseum fell, fell Rom.
Og når Rom fell - fell verda.

Colosseum måla av Thomas Cole i 1832.


Så lenge Kolosseum står, står Rom.
Når Kolosseum fell, fell Rom.
Og når Rom fell - fell verda.

  Lord Byron