Hopp til innhald

Italia

Frå Wikiquote
Italia er eit land i Europa.


Opphavleg tekst:
«Haec est Italia diis sacra, hae gentes eius, haec oppida populorum. super haec Italia, quae L. Aemilio Paulo C. Atilio Regulo cos. nuntiato Gallico tumultu sola sine externis ullis auxiliis atque etiam tunc sine Transpadanis equitum LXXX, peditum DCC armavit, metallorum omnium fertilitate nullis cedit terris; sed interdictum id vetere consulto patrum Italiae parci iubentium.»

Omsett: Engelsk omsetjing av H. Rackham (1949-54), frå masseiana.org:

This then is Italy, a land sacred to the gods, and these are the races and towns of its peoples. Moreover this is that Italy which, in the consulship of Lucius Aemilius Papas and Gaius Atilius Regulus, on receipt of news of a rising in Gaul, single-handed and without any alien auxiliaries, and moreover at that date without aid from Gaul north of the Po, equipped an army of 80,000 horse and 700,000 foot. She is inferior to no country in abundance of mineral products of every kind; but mining is prohibited by an old resolution of the Senate forbidding the exploitation of Italy.


Informasjon
Opphav: Plinius den eldre

Kjelde:Naturalis Historia (bok)
Liber III (Bok 3)
Opphavleg mål: Latin
Periode: Antikken

Stikkord
Italia
heilagdommar
stader
gudar
«Dette er Italia, heilag for gudane.»
Bryllaupsscene frå Portland-vasen, laga omtrent samtidig som Plinius den yngre levde.


«Dette er Italia, heilag for gudane.»   Plinius den eldreOpphavleg tekst:
«Iuravit in mea verba tota Italia.»

Informasjon
Opphav: Augustus av Romarriket

Kjelde:Res Gestae Divi Augusti (bok)
Opphavleg mål: Latin
Periode: Antikken

Stikkord
Italia
Augustus av Romarriket
truskap
keisarar
«Heile Italia avla eid til meg.»


«Heile Italia avla eid til meg.»   Augustus av RomarriketOpphavleg tekst:

«Ahi serva Italia, di dolore ostello,
nave sanza nocchiere in gran tempesta,
non donna di provincie, ma bordello!»


Informasjon
Opphav: Dante Alighieri

Kjelde:«Divina Commedia» (dikt)

Purgatorio
Kontekst: Canto VI, linje 76-78
Seinare bruk

Ulike delar av sitatet er blitt brukt om Italia sidan, til dømes i The Economist i 2010.[1]

Ahi serva Italia: un appello ai miei concittadini (2006) var tittelen på ei bok av Paolo Sylos Labini, og både boka og sitatet er nemnd i «The Bordello State» i Foreign Policy frå 2010. [2]

Stikkord
Italia
vanmakt
herskarar
bordell

Akk, træl Italia, ved vertshuset smerte,
fartøy utan styrmann i farleg uvêr,
ikkje herskarinne av provinsar, men bordell!


Akk, træl Italia, ved vertshuset smerte,
fartøy utan styrmann i farleg uvêr,
ikkje herskarinne av provinsar, men bordell!

  Dante Alighieri
Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk
Kontekst: Eit vanleg uttrykk under sameininga av Italia (1840- og 1850-åra).

Stikkord
Italia
italiensk historie
sameininga av Italia
«Italia vil passa seg sjølv.»


«Italia vil passa seg sjølv.» Italiensk ordtak


Opphavleg tekst:
«L'ltalie est un nom geographique.»

Informasjon
Opphav: Klemens von Metternich

Kjelde:Brev frå Klemens von Metternich til Lord Palmerston
Opphavleg mål: Fransk
År: 1847
Kontekst: Omtalt i Metternich sitt brev til grev Prokesch-Osten 19. november 1849. Metternich skal først ha sagt dette i eit memorandum til stormaktene 2. august 1814.

Stikkord
Italia
geografi
nasjonalitet
«'Italia' er eit geografisk omgrep.»


«'Italia' er eit geografisk omgrep.»   (brev frå Klemens von Metternich til Lord Palmerston)Opphavleg tekst:
«"It is Fate that I am here," persisted George. "But you can call it Italy if it makes you less unhappy."»

Informasjon
Opphav: E.M. Forster

Kjelde:A Room With a View (roman)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1908
Kontekst: Frå kapitttel 12.

Stikkord
lagnad
Italia
«'Det er lagnad at eg er her,' insisterte George, 'men du kan kalla det Italia om det gjer deg mindre ille til mote.'»


«'Det er lagnad at eg er her,' insisterte George, 'men du kan kalla det Italia om det gjer deg mindre ille til mote.'»   E.M. Forster