Sei meg kva du et, og eg skal seia deg kven du er.

Frå Wikiquote


Teke frå Jean Anthelme Brillat-Savarin på Wikipedia pa bokmål og riksmål
Opphavleg tekst:
«Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es.»

Informasjon
Opphav: Jean Anthelme Brillat-Savarin

Kjelde:La physiologie du goût
Opphavleg mål: Fransk

Stikkord
mat
eting
identitet
«Sei meg kva du et, og eg skal seia deg kven du er.»
«Der Austernfreund» (Østerselskaren) frå 1837.
«Sei meg kva du et, og eg skal seia deg kven du er.»   Jean Anthelme Brillat-Savarin