Hopp til innhald

Eting

Frå WikiquoteEtingTeke frå runeberg.org
Opphavleg tekst:
«'Å, jeg har fått et lite grann, men jeg er mest fastende', sa kjetta; 'det var bare et grautfat og et fett-trau, og huskom meg, tar jeg ikke deg og,' sa hun, og så tok hun og åt opp mannen.»

Informasjon
Opphav: Asbjørnsen og Moe

Kjelde:Kjetta som var så fæl til å ete (eventyr)

Norske Folkeeventyr (bok)
Opphavleg mål: Bokmål
Sjå òg
Stikkord
eting
mette
svolt
husdyr
kattar
feitt
graut
overdriving
«-Å, eg har fått ete lite grann, men eg er mest fastande, sa kjetta. -Det var berre eit grautfat og eit feitt-trau, og huskom meg, tar eg ikke deg og, sa ho, og så tok ho og åt opp mannen.»


«-Å, eg har fått ete lite grann, men eg er mest fastande, sa kjetta. -Det var berre eit grautfat og eit feitt-trau, og huskom meg, tar eg ikke deg og, sa ho, og så tok ho og åt opp mannen.»   Asbjørnsen og MoeOpphavleg tekst:
«canis caninam non est»

Informasjon

Latinsk ordtak Opphav: Marcus Terentius Varro
Kjelde:De Lingua Latina (bok)


Opphavleg mål: Latin
Kontekst: De Lingua Latina vii. 32 frå 46 f.Kr.
Sjå òg
Stikkord
hundar
eting
«Hund et ikkje hund.»
Hund et eit dyr.


«Hund et ikkje hund.» Latinsk ordtak - Marcus Terentius Varro