Hopp til innhald

Sjølvmord

Frå WikiquoteSjølvmordTeke frå The Observer, 24. juli 2005.
Opphavleg tekst:
««A week later I suffered bleeding from the nose and purple spots appeared on my face. Later on I had problems with my womb and my ovaries had to be rempoved. My sister, Ryoko, became sick with an appendix problem. She couldn't go to hospital so it smelt badly and was going rotten. People thought it was a disease. She was 18 and a high-school student so she was too young to marry and all her friends left her. She lost hope. She committed suicide on the railway line.»
»

Informasjon
Opphav: Sakue Shimohira

Kjelde:The Observer (avis)
År: 2007
Kontekst: Sakue Shimohira mista mora, broren og den eldre syster si i Nagasaki. Ho var 10 år då bomba fall. Ryoko var 8.

Stikkord
sjukdom
håpløyse
sjølvmord
einsemd
atombombene over Hiroshima og Nagasaki
«Syster mi, Ryoko, blei sjuk med eit blindtarmsproblem. Ho kunne ikkje dra til sjukehuset så det lukta vondt og råtna. Folk trudde det var ein sjukdom. Ho var 18 og elev på den vidaregåande skulen så ho var for ung til å gifta seg og alle vennene forlet henne. Ho mista håpet. Ho tok livet av seg på jarnbanelinja.»


«Syster mi, Ryoko, blei sjuk med eit blindtarmsproblem. Ho kunne ikkje dra til sjukehuset så det lukta vondt og råtna. Folk trudde det var ein sjukdom. Ho var 18 og elev på den vidaregåande skulen så ho var for ung til å gifta seg og alle vennene forlet henne. Ho mista håpet. Ho tok livet av seg på jarnbanelinja.»   Sakue Shimohira