Hopp til innhald

Styrke

Frå Wikiquote


Opphavleg tekst:
«For the strength of the Pack is the Wolf, and the strength of the Wolf is the Pack.»

Informasjon
Opphav: Rudyard Kipling

Kjelde:The Jungle Book (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1894

Stikkord
styrke
fellesskap
flokkar
ulvar
«For styrken til flokken er ulven, og styrken til ulven er flokken.»
Illustrasjon til Jungelboka.


«For styrken til flokken er ulven, og styrken til ulven er flokken.»   Rudyard Kipling
Informasjon
Opphav: Trygve Hoff

Kjelde:«Nordnorsk julesalme» (song)
Kontekst: Frå andre verset av «Nordnorsk julesalme»

Stikkord
armod
tru
styrke
nordlendingar
Nord-Noreg

«Vi levde med hua i handa

men hadde så sterk ei tru.
Og ett har vi visselig sanna:
Vi er hardhausa vi som du.»


«Vi levde med hua i handa

men hadde så sterk ei tru.
Og ett har vi visselig sanna:
Vi er hardhausa vi som du.»   Trygve HoffTeke frå Wikiquote [1]
Opphavleg tekst:
«Security requires both control of the use of force and the elimination of want. No people are secure unless they have the things needed not only to preserve existence, but to make life worth living. These needs may differ widely now. They may change for all, from time to time. But all peoples throughout the world must know that there is an organization where their interests can be considered and where justice and security will be sought for all.»

Informasjon
Opphav: Eleanor Roosevelt
Opphavleg mål: Engelsk

År: 1946
Kontekst: Eleanor Roosevelt, leiar av SN sin menneskerettskommisjon, hjelpte til med å utforma menneskerettsfråsegna.

Stikkord
tryggleik
styrke
naud
krav
Dei sameinte nasjonane
«Tryggleik krev både kontroll av styrkebruk og vekktaking av naud.»
Eleanor Roosevelt med menneskerettsfråsegna i 1949.


«Tryggleik krev både kontroll av styrkebruk og vekktaking av naud.»   Eleanor Roosevelt